Bir Azınlık Hakkı Olarak Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması

1.     Anonim Şirketlerde Genel Kurul Tüzel kişiler, faaliyetlerini organları vasıtasıyla yerine getirirler.  Anonim şirketleri hak ve borç sahibi yapan iki organ mevcuttur. Bu organlar, bir karar organı şeklinde çalışan genel kurul ile şirketin idaresi ve temsiliyle görevli olan yönetim kuruludur. Genel kurul, oy hakkına sahip…

Read more