Yargıtay Kararı İncelemesi: Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması ve Önalım (Şufa) Hakkı

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/1874    K. 2005/9749    T. 09.06.2005 ÖZET: Sözleşme yapıldığı andaki karşılıklı edimler arasında var olan denge, sonradan şartların olağanüstü değişmesi ile taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede büyük ölçüde bozulabilir. Bu durumda sözleşmeye bağlılık ve sözleşme adaleti ilkeleri arasında bir çelişki…

Read more