Türk Borçlar Hukuku Bağlamında Medeni Cezaların Değerlendirilmesi

1.     HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE TEMEL İLKELERİ Türk Borçlar Kanunu m. 49, haksız fiil sorumluluğunda zarar verenin tazminat yükümlülüğüne ilişkin kuralı düzenlemektedir. Bu kurala göre, kusurlu[1] ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle (tazmin etmekle) yükümlüdür.[2] Dolayısıyla haksız fiil sorumluluğunun tazminat…

Read more