Sosyal Medyada Fikri Hak İhlalleri ve Bunlara İlişkin Düzenlemeler

1.      FİKRİ HAK KAVRAMI Hukukumuzda, belirli nitelikleri haiz fikir ürünleri (eserler) koruma altına alınmıştır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 1/B’ye göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserlerinden birine dahil olan her nevi fikir ve…

Read more