Tüketici Tahkimi

1.     TÜKETİCİ HUKUKUNDA TAHKİM KAVRAMI Yargı süreçlerinin uzun, zahmetli ve masraflı olması; uyuşmazlıkları daha hızlı, basit ve ekonomik şekilde çözüme kavuşturabilecek yeni kurumlara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.[1] Bu ihtiyaç, hukuki uyuşmazlıklarda mahkemeler dışındaki alternatif çözüm yollarının neler olabileceği hususunda bir arayışı beraberinde getirmiştir. Uygulamada en…

Read more

Bir Azınlık Hakkı Olarak Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması

1.     Anonim Şirketlerde Genel Kurul Tüzel kişiler, faaliyetlerini organları vasıtasıyla yerine getirirler.  Anonim şirketleri hak ve borç sahibi yapan iki organ mevcuttur. Bu organlar, bir karar organı şeklinde çalışan genel kurul ile şirketin idaresi ve temsiliyle görevli olan yönetim kuruludur. Genel kurul, oy hakkına sahip…

Read more

Back to top